Sabtu, 11 Mac 2017

WORLD RANKING UNIVERSITY: Subjek Terbaik Universiti Malaysia Peringkat Dunia

WORLD RANKING UNIVERSITY: Subjek Terbaik Universiti Malaysia Peringkat Dunia.  

Top 50. Subjek terbaik peringkat dunia berdasarkan universiti. Secara keseluruhnya, falkuti kejuruteraan UM adalah yang terbaik di Malaysia berdasarkan ranking QS ni. Tapi USM pun tak kurang hebatnya. Chemical engineering USM setanding dengan UM.Keseluruhannya ada 52 subjek daripada 7 buah universiti dianugerahkan 100 terbaik.


Universiti Sains Malaysia (USM) continues to soar upwards in the results of the QS World University Ranking by Subjects 2017 announced today, with the subject of Hospitality and Leisure Management, being listed for the first time in the QS rankings, positioned at number 32 in the world and the subject achieving the highest position from USM. In addition, four other subjects are positioned at the world top 50, compared to only one subject the previous year, 13 subjects positioned at the world top 100 and 25 subjects from USM being in the world top 200 listing. The four subjects are Chemical Engineering which is at number 38 compared to previously at 46, Environmental Sciences (#49), Engineering - Mineral & Mining (#35) and Hospitality & Leisure Management (#32).- Taniah USM!


sila klik untuk besarkan imej

MEdSI: Layakkah Saya Menjadi Guru?

MEdSI [Malaysian Educators Selection Inventory] adalah Ujian Inventori Pemilihan Pendidik Malaysia. Ujian ini dijalankan untuk memilih bakal guru yang bakal melanjutkan pelajaran Program Pengajian Pendidikan Lepasan STPM/Setaraf di Institut Pengajian Tinggi Awam.

Menurut Holland (1998), keselarasan antara ciri-ciri guru dengan sesuatu kerjaya adalah penentu kepada motivasi, kepuasan kerja, pencapaian, produktiviti dan stabiliti dalam kerjaya. Menurut Parson (1908, dalam Sidek Mohd Noah, 2005), pemilihan kerjaya yang baik adalah seakan-akan sama dengan memadankan pasak bulat ke dalam lubang bulat atau pasak empat segi ke dalam lubang empat segi. Ini bermakna, terdapat keperluan untuk menentukan "individu yang betul untuk kerja yang betul" diberi perhatian sewajarnya dalam pemilihan calon guru.

Berdasarkan matlamat ini serta parameter penting kriteria pemilihan guru iaitu personaliti, minat, pencapaian, nilai integriti, dan kecerdasan emosi. Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) digunakan untuk tujuan itu.
Majlis Peperiksaan Malaysia mengendalikan Ujian MEdSI dan memilih calon yang layak menduduki ujian MEdSI ditentukan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia


Bentuk soalan:  psikometrik. 
Jumlah soalan: 300 item.
Masa menjawab: 1 jam.Instrumen MEdSI mengandungi 300 item dalam empat bahagian iaitu:

  1. Personaliti (110 item), 
  2. Minat Kerjaya (60 item), 
  3. Nilai Integriti (70 item), 
  4. dan Kecerdasan Emosi (60 item).


Instrumen MEdSI telah dibangunkan untuk mengukur kualiti intrinsik calon guru dari segi Personaliti, Minat Kerjaya, Nilai Integriti, dan Kecerdasan Emosi. Maklumat yang diperoleh daripada pengukuran ini digunakan untuk memilih calon guru yang sesuai untuk kemasukan ke program pengajian pendidikan di IPTA.
Cara Memohon Sijil Program Matrikulasi KPM

Cara Memohon Sijil Program Matrikulasi KPM. Setiap permohonan Sijil Matrikulasi KPM hendaklah dipohon terlebih dahulu menggunakan borang BMKPM/UDM-05. Pemohon juga perlu menyediakan salinan Kad Pengenalan pemohon (yang disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A) serta Surat rasmi Permohonan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-06).

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

o Permohonan mendapatkan Sijil Matrikulasi KPM akan dipertimbangkan berdasarkan syarat-syarat penganugerahan Sijil Matrikulasi KPM.

o Permohonan mendapatkan Sijil Matrikulasi KPM hanya boleh dibuat oleh bekas pelajar Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia.

o Setiap permohonan Sijil Matrikulasi KPM akan diselesaikan dalam tempoh 30 HARI BEKERJA dari tarikh penerimaan borang permohonan. Setiap permohonan Sijil Matrikulasi KPM hendaklah dipohon terlebih dahulu dan permohonan secara walk-in yang memerlukan pada hari yang sama tidak akan dilayan sama sekali.


PERMOHONAN

i) Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk permohonan BAHARU (semasa mengemukakan permohonan):

o Borang Permohonan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-05) (muat turun di sini)
o Salinan Kad Pengenalan pemohon (yang disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A)
o Surat rasmi Permohonan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-06) yang mengandungi maklumatNama Penuh, No. Kad Pengenalan, No. Matrik Pelajar, Sesi Pengajian, Kolej Pengajian, Jurusan serta Alamat surat-menyurat. (muat turun di sini)

ii) Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk permohonan HILANG / ROSAK (semasa mengemukakan permohonan):

o Bayaran sebanyak RM50.00 hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos atau Bank Draf sahaja atas nama Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Bayaran dalam bentuk tunai atau cek peribadi tidak akan diterima. Sila ambil maklum bahawa Wang Pos / Bank Draf mempunyai tempoh sah laku terhad kepada dua (2) bulan sahaja dari tarikh ia dikeluarkan.
o Borang Permohonan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-05)
o Salinan Kad Pengenalan pemohon (yang disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan A)
o Surat rasmi Permohonan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-06) yang mengandungi maklumat Nama Penuh, No. Kad Pengenalan, No. Matrik Pelajar, Sesi Pengajian, Kolej Pengajian, Jurusan serta Alamat surat-menyurat

iii) Borang Permohonan boleh dimuatturun melalui laman sesawang www.moe.gov.my. Permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar melalui e-mel (sijil.matrikulasi@moe.gov.my) atau pos ke Bahagian Matrikulasi KPM.

PENYERAHAN SIJIL MATRIKULASI KPM

o Dalam keadaan biasa, Sijil Matrikulasi KPM perlu diambil sendiri di Bahagian Matrikulasi selepas Borang Permohonan Sijil Matrikulasi KPM dan dokumen sokongan lain diterima dan disahkan penerimaan oleh pegawai Bahagian Matrikulasi.

o Pemohon yang hadir sendiri untuk mengambil Sijil Matrikulasi KPM perlu menunjukkan dokumen pengenalan diri sebagai bukti kepada pegawai Bahagian Matrikulasi yang bertugas. Borang Akuan Penerimaan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-08) yang dikeluarkan pegawai bertugas perlu disahkan oleh pemohon semasa mengambil dokumen.

o Sekiranya pemohon tidak dapat hadir, pemohon boleh melantik wakil secara bertulis melalui Surat Pelantikan Wakil (BMKPM/UDM-07) (muat turun di sini) yang ditandatangani oleh pemohon. Wakil yang dilantik perlu menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah. Borang Akuan Penerimaan Sijil Matrikulasi KPM (BMKPM/UDM-08) yang dikeluarkan pegawai bertugas perlu disahkan oleh wakil semasa mengambil dokumen.

o Sekiranya pemohon memerlukan Sijil Matrikulasi KPM diposkan ke alamat surat-menyurat, pemohon perlu menyediakan Pos Ekspres (berukuran 353mm x 250mm) yang lengkap dan jelas diisi dengan nama pemohon, alamat surat-menyurat dan maklumat untuk dihubungi. Nombor rujukan Pos Ekspres perlu dinyatakan dalam borang permohonan.


Borang permohonan Sijil Program Matrikulasi yang lengkap boleh dipos atau diemel ke alamat berikut:


Pengarah, 
Bahagian Matrikulasi, 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Aras 6&7, Blok E15, 
Kompleks Kerajaan Parcel E, 
Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 
62604 Wilayah Persekutuan Putrajaya
sijil.matrikulasi@moe.gov.my